Från och med augusti uppmuntras samtliga besökare till de 154 thailändska nationalparkerna att minska sin konsumtion av engångsprodukter. Initiativet förväntas resultera i en minskning av avfall på upp till tre miljoner plastartiklar.

I augusti inledde the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) i Thailand, med stöd av Thailändska Turistbyrån, sin kamp mot plastförorening. Plast är skadligt för miljön och mycket plastavfall hamnar i Thailands hav där det både förorenar vattnen och dödar eller skadar det marina livet när djur misstar det för mat eller blir intrasslade i det. Dessutom är plastpartiklar från sönderdelad plast skadliga för människor.

– Förändring sker inte över en natt, men initiativet är ett betydande kliv i rätt riktning i den naturvård som ska bibehålla den Thailändska miljön – för både thailändare och turister. Thailands natur är också central för Thailändska Turistbyråns kommunikationskoncept ”Amazing Thailand: Open to the New Shades”, vilken just främjar upplevelser i den unikt mångfacetterade naturen, säger Eurblarp Sriphiromya, direktör på Thailändska Turistbyrån Stockholm (TAT) och de nordiska och baltiska länderna.

I alla 154 thailändska nationalparker kommer besökare fortsättningsvis uppmuntras att i mindre utsträckning använda engångsartiklar, speciellt föremål som plastpåsar, vattenflaskor och utensilier. Med hjälp av en serie anslagstavlor medvetandegörs det nya initiativet, vilken ska understödja miljövänliga beteenden och samtidigt informera om den skada som plastavfall gör på miljön.

Ett medvetet miljömässigt agerande är inget nytt för Thailand som redan förra året som första land i Asien ingick i projektet Upcycling the Oceans. Syftet med projektet är att öka vetskapen om hur föroreningar skadar haven och samtidigt minska dem genom att samla in plasten och omvandla den till kläder och accessoarer.

Det beräknas att initiativet, vilken innefattar 154 nationalparker, kommer bidra till att minska avfallet på cirka tre miljoner plastartiklar och engagera minst tio miljoner människor, både besökare och butiksägare, att delta i ansträngningen.